zmiana języka biuletyn informacji publicznej zmiana kontrastu
zmiana kontrastu
Menu Główne

  Strona główna
  Historia
  Struktura
  Rada Naukowa 
  Oferta 
  Akredytacja  
  Kursy i szkolenia
  Zamówienia publiczne
  Spis telefonów
  Kontakt
  Poczta
  Sprawy pracownicze 

 
Działalość Naukowa

  Jednostki naukowe
  Dział Wydawnictw
  Biblioteka, Archiwum
  Dział Planowania 
  Zadań Naukowych
  Komisja Bioetyczna 
  Dane jednostki
  do Grantu
 

 
Działalność Medyczna

  Oddziały Kliniki
  Poradnie
  Specjalistyczne
  Przychodnia 
  Chorób Zawodowych
  Diagnostyka
  Laboratoryjna
 
  Diagnostyka
  Obrazowa i 
  Czynnościowa
  Dział Statystyki
  Medycznej i Rozliczeń
 

 
Czasopismo

Medycyna Środowiskowa

 
PTMP

PTMP

 
PTMŚ

PTMŚ

 
Współpraca
 Phime SINPHONIE

NDPHS

 

 
Polski Komitet Normalizacyjny
Polski Komitet Normalizacyjny
 
Certyfikaty
CertyfikatCertyfikat


 
 
Ministerstwo Zrowia

korupcja

 
Struktura Instytutu

 Dyrekcja Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
 
   Dyrektor Instytutu - dr hab. n. med. Renata Złotkowska
   Zastępca Dyrektora do Spraw Ekonomiczno-Finansowych - mgr Halina Stankiewicz
   Zastępca Dyrektora do Spraw Naukowych - dr hab. Danuta Mielżyńska-Švach
 
 
 Jednostki Administracyjno-Ekonomiczne 
 
   Dział Finansowy 
   Sekcja Płac i Zasobów Ludzkich
   Dział Administracji
   Dział Statystyki Medycznej i Rozliczeń
   Dział Planowania Zadań Naukowych
   Dział Szkoleń
   Główny specjalista ds. BHP
   Starszy specjalista ds. kontroli wewnętrznej
   Specjalista ds. zarządzania jakością
   Ośrodek Informatyczny
   Zamówienia Publiczne
 
 Jednostki Działalności Naukowej
 
   Zakład Szkodliwości Fizycznych Fizjologii Pracy i Ergonomii
   Zakład Szkodliwości Chemicznych i Toksykologii Genetycznej  
   Zakład Szkodliwości Biologicznych i Immunoalergologii  
   Zakład Zdrowia Środowiskowego i Epidemiologii  
   Zakład Czynników Społecznych i Metodologii  
   Zakład Polityki Zdrowotnej  
 
 Jednostki Działalności Medycznej
 
   Regionalny Ośrodek Ostrych Zatruć z Oddziałem Toksykologii Klinicznej 
   Oddział Chorób Zawodowych z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych i Pododdziałem Alergologii 
   Poradnie Specjalistyczne
   Przychodnia Chorób Zawodowych
   Diagnostyka Laboratoryjna
   Diagnostyka Obrazowa i Czynnościowa
   Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta - mgr Longina Woszczek – Stach
 
:: Copyright © 2007 IMPiZŚ ::
Web site engine code is Copyright 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.