zmiana języka biuletyn informacji publicznej zmiana kontrastu
zmiana kontrastu
Menu Główne

  Strona główna
  Historia
  Struktura
  Rada Naukowa 
  Oferta 
  Akredytacja  
  Kursy i szkolenia
  Zamówienia publiczne
  Spis telefonów
  Kontakt
  Poczta
  Sprawy pracownicze 

 
Działalość Naukowa

  Jednostki naukowe
  Dział Wydawnictw
  Biblioteka, Archiwum
  Dział Planowania 
  Zadań Naukowych
  Komisja Bioetyczna 
  Dane jednostki
  do Grantu
 

 
Działalność Medyczna

  Oddziały Kliniki
  Poradnie
  Specjalistyczne
  Przychodnia 
  Chorób Zawodowych
  Diagnostyka
  Laboratoryjna
 
  Diagnostyka
  Obrazowa i 
  Czynnościowa
  Dział Statystyki
  Medycznej i Rozliczeń
 

 
Czasopismo

Medycyna Środowiskowa

 
PTMP

PTMP

 
PTMŚ

PTMŚ

 
Współpraca
 Phime SINPHONIE

NDPHS

 

 
Polski Komitet Normalizacyjny
Polski Komitet Normalizacyjny
 
Certyfikaty
CertyfikatCertyfikat


 
 
Ministerstwo Zrowia

korupcja

 
Komisja Bioetyczna
Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Przewodnicząca Komisji Bioetycznej Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego:

 dr hab. n. med. Joanna Kasznia-Kocot

Sekretarz: mgr Karina Erenkfeit

Dane kontaktowe:

ul. Kościelna 13,
41-200 Sosnowiec
Tel.: (32) 634-12-87
Fax: (32) 266 11 24
e-mail: komisjabioetyczna@imp.sosnowiec.pl

Komisja Bioetyczna jest niezależną instytucją opiniującą projekty eksperymentów medycznych, stworzoną w celu ochrony godności ludzkiej podczas prowadzenia badań. Komisja sprawdza między innymi zasadność, wykonalność i plan badania klinicznego, analizę przewidywanych korzyści, jak i ryzyka oraz poprawność protokołu badania klinicznego.
Podstawowe zasady Funkcjonowania Komisji Bioetycznej zostały określone w artykule 29 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 roku w sprawie zasad powoływania i funkcjonowania Komisji Bioetycznych oraz w Regulaminie.

Posiedzenia Komisji Bioetyczne odbywają się w zależności od potrzeb.

Komisje bioetyczne regulują następujące akty prawne w skład których wchodzą:

1.Ustawy: 
a) Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 roku 
b) Ustawa prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 roku
c) Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 roku
  
2. Rozporządzenia:
a) Ministra  Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 roku
b) Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 roku 
c) Ministra Finansów z dnia 18 maja 2005 roku
d)Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2008 roku
e) Ministra Zdrowia z dnia15 listopada 2010 roku
  
3. Rozporządzenia wewnętrzne:
a) Regulamin Komisji Bioetycznej 
  

  Formularz wniosku
:: Copyright © 2007 IMPiZŚ ::
Web site engine code is Copyright 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.