zmiana języka biuletyn informacji publicznej zmiana kontrastu
zmiana kontrastu
Menu Główne

  Strona główna
  Historia
  Struktura
  Rada Naukowa 
  Oferta 
  Akredytacja  
  Kursy i szkolenia
  Zamówienia publiczne
  Spis telefonów
  Kontakt
  Poczta
  Sprawy pracownicze 

 
Działalość Naukowa

  Jednostki naukowe
  Dział Wydawnictw
  Biblioteka, Archiwum
  Dział Planowania 
  Zadań Naukowych
  Komisja Bioetyczna 
  Dane jednostki
  do Grantu
 

 
Działalność Medyczna

  Oddziały Kliniki
  Poradnie
  Specjalistyczne
  Przychodnia 
  Chorób Zawodowych
  Diagnostyka
  Laboratoryjna
 
  Diagnostyka
  Obrazowa i 
  Czynnościowa
  Dział Statystyki
  Medycznej i Rozliczeń
 

 
Czasopismo

Medycyna Środowiskowa

 
PTMP

PTMP

 
PTMŚ

PTMŚ

 
Współpraca
 Phime SINPHONIE

NDPHS

 

 
Polski Komitet Normalizacyjny
Polski Komitet Normalizacyjny
 
Certyfikaty
CertyfikatCertyfikat


 
 
Ministerstwo Zrowia

korupcja

 
Regionalny Ośrodek Ostrych Zatruć z Oddziałem Toksykologii Klinicznej

 
 
lek. med. Tomasz J. Kłopotowski 
Ordynator Regionalnego Ośrodka Ostrych Zatruć i Oddziału Toksykologii Klinicznej
specjalista toksykologii klinicznej i chorób wewnętrznych
tel.  +48 32 634 12 63

Numer ratunkowy Regionalnego Ośrodka Ostrych Zatruć
tel.  +48 32 266 11 45;

tel. kom. +48 609 071 507
tel.  +48 32 634 12 30; +48 32 266 08 85 wew. 230
fax. +48 32 266 11 45

 

Regionalny Ośrodek Ostrych Zatruć z Oddziałem Toksykologii Klinicznej Szpitala Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu jest jednym z dziesięciu w Polsce wysokospecjalistycznym ośrodkiem toksykologicznym, całodobowo pełniącym dyżur, udzielającym telefonicznych informacji toksykologicznych uzupełnianych o szerokie badania i identyfikacje toksykologiczne oraz przyjmującym przypadki najcięższych zatruć egzogennych wszelkimi ksenobiotykami, roślinami, grzybami jak również chorych po ukąszeniach przez jadowite zwierzęta. Ponadto do Regionalnego Ośrodka Ostrych Zatruć przyjmowani są chorzy wymagający leczenia metodą dializy albuminowej. Kompleksowe informacje toksykologiczne udzielane są zarówno lekarzom placówek służby zdrowia, placówek weterynaryjnych, jak również osobom prywatnym. Pacjenci hospitalizowani w tut. Ośrodku z powodu ostrego zatrucia stanowią grupę chorych wyselekcjonowanych na podstawie wcześniejszej konsultacji telefonicznej, lub też przyjmowani są w trybie nagłym od interweniujących zespołów Pogotowia Ratunkowego lub zespołów Ratownictwa Medycznego, w przypadkach, gdy istnieje u pacjentów bezpośrednie zagrożenie życia i rozwinięcia się ciężkich, często nieodwracalnych powikłań.

Regionalny Ośrodek Ostrych Zatruć z Oddziałem Toksykologii Klinicznej obejmuje nominalnie swoją działalnością obszar województwa śląskiego i opolskiego, na terenie których mieszka łącznie ponad 6 milionów ludzi. Ponadto informacje toksykologiczne uzupełniane o badania i identyfikacje toksykologiczne udzielane są dla lekarzy szpitali z przygranicza województwa małopolskiego. Corocznie udzielanych jest ponad 6000 informacji toksykologicznych. Do ośrodka przyjmowanych jest ponad 1000 chorych rocznie.

Organizacyjnie sosnowiecki ośrodek toksykologiczny podzielony jest na:

 • Regionalny Ośrodek Informacji Toksykologicznej.
  W ośrodku całodobowo dyżurują lekarze specjaliści toksykologii klinicznej, chorób wewnętrznych, medycyny pracy, którzy w oparciu o posiadaną bogatą wiedzę, doświadczenie, dzięki stałemu dostępowi do bogatych baz toksykologicznych udzielają pełnych informacji toksykologicznych. ustalają konieczność przeprowadzenia badań i identyfikacji toksykologicznych w Pracowni Toksykologicznej Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala IMP i ZŚ, ustalają dalsze leczenie, uzgadniają przyjęcia do Regionalnego Ośrodka Ostrych Zatruć lub Oddziału Toksykologii Klinicznej.
 • Regionalny Ośrodek Ostrych Zatruć
  W ośrodku spełniającym wymagania oddziału intensywnej terapii leczeni są chorzy w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, chorzy niewydolni krążeniowo, z zaburzeniami rytmu i przewodzenia, niewydolni oddechowo, jak również chorzy z uszkodzeniami wielonarządowymi mogącymi stanowić bezpośrednie zagrożenie życia. Ośrodek posiada 6 łóżek intensywnej, w pełni monitorowanych i nadzorowanych, zaopatrzony jest w 6 respiratorów typu Bennett 760, Bennett serii 7000 i Servo-Ventilator, pompy infuzyjne objętościowe i ciśnieniowe, aparat do hemoperfuzji Gambro AK 10, aparat do hemodializy Gambro AK 95 S, aparat Prismaflex 5,0 służący do prowadzenia ciągłych metod nerkozastępczych - CRRT - SCUF, CVVHD, CVVUF, CVVHDF, hemoperfuzji, w ośrodku znajduje się monitor MARS 1TS służący do wykonywania zabiegów dializy albuminowej u chorych z niewydolnością wątroby na różnym tle. Ponadto ośrodek posiada aparat do stymulacji endokawitarnej serca, defibrylator umożliwiający wykonywanie defibrylacji, kardiowersji oraz stymulacji zewnętrznej serca. Regionalny Ośrodek Ostrych Zatruć posiada ponadto bogaty zestaw specyficznych i niespecyficznych odtrutek stosowanych w leczeniu zatruć ksenobiotykami.
 • Oddział Toksykologii Klinicznej
  W oddziale hospitalizowani są pacjenci leczeni z powodu ostrych zatruć ksenobiotykami będący w stabilnym stanie somatycznym, chorzy przekazani z Regionalnego Ośrodka Ostrych Zatruć wymagający doleczenia wtórnych powikłań, chorzy z zatruciami przewlekłymi lub też będący po ciężkim ostrym zatruciu ksenobiotykami wymagający przeprowadzenia specjalistycznych badań kontrolnych. W oddziale ponadto diagnozowani i leczeni są chorzy skierowani przez Poradnię Toksykologiczną. Oddział posiada 25 łóżek, w tym 3 łóżka zaopatrzone w aparaturę monitorującą podstawowe parametry życiowe – akcję serca, ciśnienie tętnicze krwi, saturację krwi, oddech, posiada pompy infuzyjne objętościowe i ciśnieniowe, a ponadto może korzystać z innej aparatury i pełnego zestawu odtrutek Regionalnego Ośrodka Ostrych Zatruć.
 • Regionalny Ośrodek Hiperbarii Tlenowej
  W ośrodku dzięki posiadanym dwóm, jednoosobowym komorom hiperbarycznym – Baramed i Draeger możliwe jest prowadzenia leczenia metodą hiperbarii tlenowej w przypadkach tego wymagających, głównie w zatruciach tlenkiem węgla. Corocznie przeprowadzanych jest około 500 – 600 zabiegów hiperbarii tlenowej.
 • Poradnia Toksykologiczna
  W poradni przyjmowani są chorzy skierowani przez lekarzy rodzinnych, pacjenci u których istnieje podejrzenie zatruć ostrych, podostrych i przewlekłych wymagający diagnostyki toksykologicznej. Ponadto w ramach poradni kontynuowane jest leczenie chorych wypisanych z Regionalnego Ośrodka Ostrych Zatruć i Oddziału Toksykologii Klinicznej wymagający leczenia i monitorowania następstw przebytych zatruć.

Lekarze zatrudnieni w Regionalnym Ośrodku Ostrych Zatruć z Oddziałem Toksykologii Klinicznej

lek. med. Mariusz Kicka
Z-ca Ordynatora Regionalnego Ośrodka Ostrych Zatruć i Oddziału Toksykologii Klinicznej
specjalista toksykologii klinicznej i medycyny pracy, lekarz chorób wewnętrznych 

lek. med. Sebastian Picheta
specjalista chorób wewnętrznych i toksykologii klinicznej

dr hab. n. med. Natalia Pawlas
specjalista medycyny pracy

lek. med. Maja Muszyńska – Graca
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Telefony do dyżurek lekarskich

+48 32 634 12 22;
+48 32 634 12 30;
+48 32 266 08 85 wew. 222 lub 230

 

W Regionalnym Ośrodku Ostrych Zatruć i Oddziale Toksykologii Klinicznej zatrudnionych jest łącznie 17 pielęgniarek z wieloletnim doświadczeniem i bogatą wiedzą w zakresie opieki nad pacjentami toksykologicznymi.
Wioleta Walczyk
Oddziałowa Pielęgniarek
tel. +48 32 634 11 23; +48 32 266 08 85 wew 123 

Informacje w sprawie stanu chorych hospitalizowanych w Regionalnym Ośrodku Ostrych Zatruć i Oddziale Toksykologii Klinicznej udzielane są przez Ordynatora - dr Tomasza Kłopotowskiego od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 14.00

Wizyta lekarska odbywa się codziennie w godzinach od 9.00-11.00

Odwiedziny chorych hospitalizowanych w Regionalnym Ośrodku Ostrych Zatruć:
Codziennie od 12.00 do 14.00

Odwiedziny chorych hospitalizowanych w Oddziale Toksykologii Klinicznej:
Codziennie od 12.00 do 18.00

Pacjenci przyjmowani są w Poradni Toksykologicznej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
+48 32 634 11 21 we wtorki i środy w godzinach od 9.00 do 13.00 i w czwartki w godzinach od 14.00 do 18.00
:: Copyright © 2007 IMPiZŚ ::
Web site engine code is Copyright 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.