zmiana języka biuletyn informacji publicznej zmiana kontrastu
zmiana kontrastu
Menu Główne

  Strona główna
  Historia
  Struktura
  Rada Naukowa 
  Oferta 
  Akredytacja  
  Kursy i szkolenia
  Zamówienia publiczne
  Spis telefonów
  Kontakt
  Poczta
  Sprawy pracownicze 

 
Działalość Naukowa

  Jednostki naukowe
  Dział Wydawnictw
  Biblioteka, Archiwum
  Dział Planowania 
  Zadań Naukowych
  Komisja Bioetyczna 
  Dane jednostki
  do Grantu
 

 
Działalność Medyczna

  Oddziały Kliniki
  Poradnie
  Specjalistyczne
  Przychodnia 
  Chorób Zawodowych
  Diagnostyka
  Laboratoryjna
 
  Diagnostyka
  Obrazowa i 
  Czynnościowa
  Dział Statystyki
  Medycznej i Rozliczeń
 

 
Czasopismo

Medycyna Środowiskowa

 
PTMP

PTMP

 
PTMŚ

PTMŚ

 
Współpraca
 Phime SINPHONIE

NDPHS

 

 
Polski Komitet Normalizacyjny
Polski Komitet Normalizacyjny
 
Certyfikaty
CertyfikatCertyfikat


 
 
Ministerstwo Zrowia

korupcja

 
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

mgr Małgorzata Kapala
p.o. Kierownika Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
tel. +48 32 634 11 53

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej


Pracuje dla potrzeb Regionalnego Ośrodka Ostrych Zatruć z Oddziałem Toksykologii Klinicznej, a tym samym dla jednostek służby zdrowia województwa śląskiego i  opolskiego oraz niektórych przyległych szpitali województwa małopolskiego, Oddziału Chorób Zawodowych z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych i Pododdziałem Alergologii, Poradni Specjalistycznych, Przychodni Chorób Zawodowych  Szpitala Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej prowadzi  dyżur całodobowy dla potrzeb wymienionych jednostek.

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje rocznie około 100 tys procedur diagnostycznych, z czego  większość to specjalistyczne oznaczenia toksykologiczne. Istnieje również możliwość oznaczeń na miejscu pilnych badań biochemicznych np. parametrów krytycznych, hematologicznych, koagulologicznych, mikrobiologicznych, z zakresu analityki ogólnej i diagnostyki zatruć grzybami, co ze względu na specyfikę oddziałów znacznie przyspiesza wydanie wyników.

W celu zapewnienia wysokiego poziomu wykonywanych usług ZDL uczestniczy w systemie kontroli jakości Centralnym i Powszechnym zorganizowanym przez Centralny Ośrodek Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi, kontroli Labquality z Finlandii, kontroli firmy StandLab oraz POL Medico

ZDL współpracuje z naukowymi Zakładami Instytutu jak również z jednostkami zewnętrznymi np. ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w dziedzinie badań naukowych.

ZDL prowadzi zajęcia ze studentami Śląskiego UM w ramach praktyk wakacyjnych, jako jedyna jednostka w regionie prowadzi staże specjalizacyjne z toksykologii dla diagnostów w trakcie specjalizacji

Wykaz badań wykonywanych przez pracownie Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej


  Pracownia Toksykologiczna
  Pracownia Biochemiczna i Analityki Ogólnej
  Pracownia Hematologiczna z koagulologią

Diagności i technicy zatrudnieni w ZDL


Pracownia Toksykologicza:

mgr Małgorzata Kapala
Kierownik Pracowni Toksykologicznej
Diagnosta laboratoryjny, Specjalista laboratoryjnej toksykologii medycznej, analityk kliniczny
tel. +48 32 634 11 53

mgr Karolina Będkowska
Diagnosta laboratoryjny, Specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej
tel. +48 32 634 11 53

mgr Katarzyna Kwiecień
Diagnosta laboratoryjny, Specjalista w dziedzinie laboratoryjna toksykologia medyczna
tel. +48 32 634 11 53

mgr inż. Karolina Katana
Specjalista chemik
tel. +48 32 634 11 53

mgr Aleksander Jędrzejczak 
Diagnosta laboratoryjny - asystent

Pracownia Biochemiczna i Analityki Ogólnej

mgr Paweł Wylężek
Kierownik Pracowni Biochemicznej i Analityki Ogólnej
Diagnosta laboratoryjny, analityk kliniczny
Pracownia Hematologiczna z koagulologią
tel. +48 32 634 11 26

mgr Agnieszka Florek
Diagnosta laboratoryjny
tel. +48 32 634 11 26

Krystyna Gaweł
Starszy technik analityki medycznej
tel. +48 32 634 11 26

Pracownia Hematologiczna z koagulologią

Teresa Żmuda
Starszy technik analityki medycznej
tel. +48 32 634 11 26

Pomoc laboratoryjna

Anna Tomalczyk
tel. +48 32 634 11 37

Godziny pracy


Poniedziałek   07.00 - 14.35
Wtorek07.00 - 14.35
Środa07.00 - 14.35
Czwartek07.00 - 14.35
Piątek07.00 - 14.35

Dyżur


Poniedziałek   14.35 - 07.00
Wtorek14.35 - 07.00
Środa14.35 - 07.00
Czwartek14.35 - 07.00
Piątek14.35 - 07.00
Sobota07.00 - 07.00
Niedziela07.00 - 07.00
Święta07.00 - 07.00


Przyjmowanie materiałów do badań


Poniedziałek   07.30 - 10.00
Wtorek07.30 - 10.00
Środa07.30 - 10.00
Czwartek07.30 - 10.00
Piątek07.30 - 10.00

Wydawanie wyników


Poniedziałek   07.30 - 10.0013.30 - 15.00
Wtorek07.30 - 10.0013.30 - 15.00
Środa07.30 - 10.0013.30 - 15.00
Czwartek07.30 - 10.0013.30 - 15.00
Piątek07.30 - 10.0013.30 - 15.00

Prosimy przy odbiorze wyników badań o dowód wpłaty do wglądu z kasy IMPiZŚ.
:: Copyright © 2007 IMPiZŚ ::
Web site engine code is Copyright 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.