zmiana języka biuletyn informacji publicznej zmiana kontrastu
zmiana kontrastu
Menu Główne

  Strona główna
  Historia
  Struktura
  Rada Naukowa 
  Oferta 
  Akredytacja  
  Kursy i szkolenia
  Zamówienia publiczne
  Spis telefonów
  Kontakt
  Poczta
  Sprawy pracownicze 

 
Działalość Naukowa

  Jednostki naukowe
  Dział Wydawnictw
  Biblioteka, Archiwum
  Dział Planowania 
  Zadań Naukowych
  Komisja Bioetyczna 
  Dane jednostki
  do Grantu
 

 
Działalność Medyczna

  Oddziały Kliniki
  Poradnie
  Specjalistyczne
  Przychodnia 
  Chorób Zawodowych
  Diagnostyka
  Laboratoryjna
 
  Diagnostyka
  Obrazowa i 
  Czynnościowa
  Dział Statystyki
  Medycznej i Rozliczeń
 

 
Czasopismo

Medycyna Środowiskowa

 
PTMP

PTMP

 
PTMŚ

PTMŚ

 
Współpraca
 Phime SINPHONIE

NDPHS

 

 
Polski Komitet Normalizacyjny
Polski Komitet Normalizacyjny
 
Certyfikaty
CertyfikatCertyfikat


 
 
Ministerstwo Zrowia

korupcja

 
Poradnie Specjalistyczne

 


Świadczymy usługi medyczne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Zakres kontraktu obejmuje realizację świadczeń w poradniach:

 Poradnia Alergologiczna
  Poradnia Alergologiczna dla Dzieci
  Poradnia Otolaryngologiczna 
  Poradnia Toksykologiczna

Zapisy pacjentów na wizyty ambulatoryjne odbywają się poprzez rejestrację osobistą , upoważnioną osobę trzecią lub telefonicznie. W przypadkach nagłych zachorowań lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenci przyjmowani są poza kolejnością. Decyzję o przyjęciu w trybie nagłym podejmuje lekarz.

Rejestracja


Poniedziałek   08.30 - 18.00
Wtorek08.00 - 18.00
Środa08.00 - 15.00
Czwartek08.30 - 18.00
Piątek08.30 - 13.00

W dniu pierwszorazowej rejestracji lub wizyty pacjent powinien posiadać:

  skierowanie od lekarza POZ lub innego specjalisty,
  indywidualną kartę pacjenta.

Rejestracja telefoniczna


   tel. +48 32 634 11 21

Punkt pobrań krwi


Poniedziałek 08.00 - 10.00
Wtorek08.00 - 10.00
Środa08.00 - 10.00
Czwartek08.00 - 10.00
Piątek08.00 - 10.00

Badania są wykonywane we własnym laboratorium Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego.

Wykonujemy badania laboratoryjne zlecane przez lekarzy specjalistów tutejszych poradni oraz badania odpłatne w zakresie;

  badań biochemicznych (schorzenia wątroby, nerek, gospodarki lipidowej, trzustki, zaburzenia gospodarki
  mineralnej i elektrolitowej),
 badania hematologiczne,
 badania mikrobiologiczne,
 badania toksykologiczne (ogólnotoksykologiczne, oznaczenie leków, identyfikacja narkotyków,
  pochodne hemoglobiny, diagnostyka porfirii, metabolity rozpuszczalników).

Gabinet diagnostyki chorób alergicznych, Sala Immunoterapii alergenowej


Dzieci

Poniedziałek 12.00 - 19.00
Wtorek12.00 - 19.00
Czwartek09.00 - 13.00
  15.00 - 17.00

Dorośli

Poniedziałek 09.00 - 13.00
Wtorek12.00 - 19.00
Środa08.00 - 13.30
Czwartek09.00 - 13.00
  15.00 - 18.00
Piątek           08.00 - 12.30

Wykonuje badania na zlecenie tutejszych poradni specjalistycznych oraz badania płatne na życzenie pacjenta w zakresie;

  testy skórne z alergenami wziewnymi i pokarmowymi (technika punktowa i śródskórna),
  testy natywne ,,prick by prick”,
  testy płatkowe (kontaktowe),
  rinometria akustyczna
  oznaczenie stężenia tlenku azotu w wydychanym powietrzu przy pomocy NIOX MINO
  immunoterapia alergenowa (odczulanie techniką przedsezonową i całoroczną),
  terapia inhalacyjna (nebulizacja),
  gimnastyka lecznicza i fizjoterapia,
  edukacja  
:: Copyright © 2007 IMPiZŚ ::
Web site engine code is Copyright 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.