zmiana języka biuletyn informacji publicznej zmiana kontrastu
zmiana kontrastu
Menu Główne

  Strona główna
  Historia
  Struktura
  Rada Naukowa 
  Oferta 
  Akredytacja  
  Kursy i szkolenia
  Zamówienia publiczne
  Spis telefonów
  Kontakt
  Poczta
  Sprawy pracownicze 

 
Działalość Naukowa

  Jednostki naukowe
  Dział Wydawnictw
  Biblioteka, Archiwum
  Dział Planowania 
  Zadań Naukowych
  Komisja Bioetyczna 
  Dane jednostki
  do Grantu
 

 
Działalność Medyczna

  Oddziały Kliniki
  Poradnie
  Specjalistyczne
  Przychodnia 
  Chorób Zawodowych
  Diagnostyka
  Laboratoryjna
 
  Diagnostyka
  Obrazowa i 
  Czynnościowa
  Dział Statystyki
  Medycznej i Rozliczeń
 

 
Czasopismo

Medycyna Środowiskowa

 
PTMP

PTMP

 
PTMŚ

PTMŚ

 
Współpraca
 Phime SINPHONIE

NDPHS

 

 
Polski Komitet Normalizacyjny
Polski Komitet Normalizacyjny
 
Certyfikaty
CertyfikatCertyfikat


 
 
Ministerstwo Zrowia

korupcja

 
Jednostki Naukowe

  
   Zakład Szkodliwości Chemicznych i Toksykologii Genetycznej 
   Zakład Szkodliwości Biologicznych i Immunoalergologii 
   Zakład Zdrowia Środowiskowego i Epidemiologii 
   Zakład Czynników Społecznych i Metodologii 
   Zakład Polityki Zdrowotnej 
  

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego ma ponad 60. letnie doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych. Działalność badawczo-rozwojowa Instytutu koncentruje się przede wszystkim na ocenie narażenia ludzi na szkodliwe czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne obecne w środowisku, w tym na stanowiskach pracy.

W ramach obecnej struktury Instytutu, istnieje 6 samodzielnych zakładów naukowych oraz jednostki wspierające prowadzenie badań naukowych: Dział Planowania Zadań Naukowych, Dział Szkoleń, Dział Wydawnictw oraz Biblioteka, Mediateka i Archiwum.

W działalności badawczo-rozwojowej Instytutu uczestniczą również pracownicy ośrodków medycznych IMPiZŚ, którzy prowadzą badania kliniczne w zakresie medycyny pracy - zwłaszcza chorób zawodowych, toksykologii oraz alergologii zawodowej i środowiskowej. W 2010 r. powołano 6 zespołów integracyjno-innowacyjnych, które przyczyniają się do podnoszenia jakości realizowanych projektów badawczych.

W 2011 r. planowane jest prowadzenie 27 prac badawczych finansowanych w ramach dotacji statutowej przekazywanej przez MNiSW, 5 projektów badawczych własnych, a także 2 projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach 6 i 7 Programu Ramowego (PHIME, SINPHONIE). Podejmowane są również aktywne działania, także we współpracy z innymi ośrodkami, zmierzające do pozyskania środków niezbędnych do zintensyfikowania działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej w Instytucie.
:: Copyright © 2007 IMPiZŚ ::
Web site engine code is Copyright 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.