zmiana języka biuletyn informacji publicznej zmiana kontrastu
zmiana kontrastu
Menu Główne

  Strona główna
  Historia
  Struktura
  Rada Naukowa 
  Oferta 
  Akredytacja  
  Kursy i szkolenia
  Zamówienia publiczne
  Spis telefonów
  Kontakt
  Poczta
  Sprawy pracownicze 

 
Działalość Naukowa

  Jednostki naukowe
  Dział Wydawnictw
  Biblioteka, Archiwum
  Dział Planowania 
  Zadań Naukowych
  Komisja Bioetyczna 
  Dane jednostki
  do Grantu
 

 
Działalność Medyczna

  Oddziały Kliniki
  Poradnie
  Specjalistyczne
  Przychodnia 
  Chorób Zawodowych
  Diagnostyka
  Laboratoryjna
 
  Diagnostyka
  Obrazowa i 
  Czynnościowa
  Dział Statystyki
  Medycznej i Rozliczeń
 

 
Czasopismo

Medycyna Środowiskowa

 
PTMP

PTMP

 
PTMŚ

PTMŚ

 
Współpraca
 Phime SINPHONIE

NDPHS

 

 
Polski Komitet Normalizacyjny
Polski Komitet Normalizacyjny
 
Certyfikaty
CertyfikatCertyfikat


 
 
Ministerstwo Zrowia

korupcja

 
Dział Planowania Zadań Naukowych

 

Dział Planowania Zadań Naukowych jest jednostką podległą Sekretarzowi Naukowemu. Do podstawowych zadań Działu należy obsługa, monitoring oraz ewaluacja prawidłowej realizacji działalności naukowej w IMPiZŚ. Dotyczy to w szczególności zadań statutowych, a także projektów badawczych oraz projektów współfinansowanych z innych źródeł niż MNiSW oraz MZ. Dział Planowania Zadań Naukowych koordynuje także realizację bieżącej działalności usługowej świadczonej przez Instytut. Do zadań Działu należy także techniczne przygotowanie cyklicznych dokumentów o charakterze sprawozdawczym i aplikacyjnym: Sprawozdania z Działalności IMPiZŚ, Planu Działalności Naukowej oraz Wniosku o przyznanie dotacji statutowej.

 
 
mgr Paweł Ponikło
starszy specjalista

tel. +48 32 634 11 19
fax +48 32 266 11 24
e-mail: p.poniklo@imp.sosnowiec.pl

mgr Karolina Król
referent

tel. +48 32 634 11 19
tel. +48 32 634 12 82
:: Copyright © 2007 IMPiZŚ ::
Web site engine code is Copyright 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.