zmiana języka biuletyn informacji publicznej zmiana kontrastu
zmiana kontrastu
Menu Główne

  Strona główna
  Historia
  Struktura
  Rada Naukowa 
  Oferta 
  Akredytacja  
  Kursy i szkolenia
  Zamówienia publiczne
  Spis telefonów
  Kontakt
  Poczta
  Sprawy pracownicze 

 
Działalość Naukowa

  Jednostki naukowe
  Dział Wydawnictw
  Biblioteka, Archiwum
  Dział Planowania 
  Zadań Naukowych
  Komisja Bioetyczna 
  Dane jednostki
  do Grantu
 

 
Działalność Medyczna

  Oddziały Kliniki
  Poradnie
  Specjalistyczne
  Przychodnia 
  Chorób Zawodowych
  Diagnostyka
  Laboratoryjna
 
  Diagnostyka
  Obrazowa i 
  Czynnościowa
  Dział Statystyki
  Medycznej i Rozliczeń
 

 
Czasopismo

Medycyna Środowiskowa

 
PTMP

PTMP

 
PTMŚ

PTMŚ

 
Współpraca
 Phime SINPHONIE

NDPHS

 

 
Polski Komitet Normalizacyjny
Polski Komitet Normalizacyjny
 
Certyfikaty
CertyfikatCertyfikat


 
 
Ministerstwo Zrowia

korupcja

 
Ośrodek Informatyczny

 

W Instytucie są wyodrębnione 2 sieci lokalne (LAN) zbudowane w oparciu o zainstalowane okablowanie strukturalne. Urządzenia sieciowe to głównie sprzęt firmy 3Com, przełączniki, koncentratory i karty sieciowe FastEthernet umożliwiają szybki dostęp do zasobów w sieci wewnętrznej oraz łatwą rozbudowę o dodatkowe moduły, które mogą być instalowane w razie wzrostu zapotrzebowania na przepustowość łączy.

Dostęp do sieci jest możliwy praktycznie z każdego miejsca w Instytucie, ponieważ prawie do wszystkich pomieszczeń doprowadzona jest instalacja komputerowa (logiczna i wydzielona elektryczna). Pierwsza z sieci “ADM” służy dla celów administracyjnych Instytutu i Szpitala Klinicznego – są to 2 serwery i 25 stacji roboczych (aplikacje: FK, Kadry, GM, rejestracja pacjentów w szpitalu i przychodniach Instytutu, rejestracja kosztów leczenia, itp.). Druga sieć “NAUKA” - to 2 serwery i ok. 65 stacji roboczych, z których korzystają głównie pracownicy naukowi Instytutu. Poza komputerami dołączonymi do jednej z sieci lokalnych w Instytucie jest jeszcze ok. 40 komputerów sterujących różnego rodzaju aparaturą badawczą. W sumie w naszej jednostce są zainstalowane 4 serwery i ok. 130 komputerów.

Informatyczne zaplecze Instytutu stale jest modernizowane zarówno pod względem sprzętu, jak i oprogramowania, ponieważ jedynie sukcesywna wymiana starszych jednostek i aplikacji daje możliwość utrzymania bazy informatycznej na wysokim poziomie.

Obecnie wdrażamy nowoczesne oprogramowanie administracyjne i kliniczne zgodne z wymogami sprawozdawczości Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Fudnuszu Zdrowia.

 

mgr Mariusz Migała

p.o. Kierownika Ośrodka Informatycznego
tel. +48 32 266 08 85 wew. 103

Jacek Morawin

Informatyk
tel. +48 32 266 08 85 wew. 213
:: Copyright © 2007 IMPiZŚ ::
Web site engine code is Copyright 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.