zmiana języka biuletyn informacji publicznej zmiana kontrastu
zmiana kontrastu
Menu Główne

  Strona główna
  Historia
  Struktura
  Rada Naukowa 
  Oferta 
  Akredytacja  
  Kursy i szkolenia
  Zamówienia publiczne
  Spis telefonów
  Kontakt
  Poczta
  Sprawy pracownicze 

 
Działalość Naukowa

  Jednostki naukowe
  Dział Wydawnictw
  Biblioteka, Archiwum
  Dział Planowania 
  Zadań Naukowych
  Komisja Bioetyczna 
  Dane jednostki
  do Grantu
 

 
Działalność Medyczna

  Oddziały Kliniki
  Poradnie
  Specjalistyczne
  Przychodnia 
  Chorób Zawodowych
  Diagnostyka
  Laboratoryjna
 
  Diagnostyka
  Obrazowa i 
  Czynnościowa
  Dział Statystyki
  Medycznej i Rozliczeń
 

 
Czasopismo

Medycyna Środowiskowa

 
PTMP

PTMP

 
PTMŚ

PTMŚ

 
Współpraca
 Phime SINPHONIE

NDPHS

 

 
Polski Komitet Normalizacyjny
Polski Komitet Normalizacyjny
 
Certyfikaty
CertyfikatCertyfikat


 
 
Ministerstwo Zrowia

korupcja

 
Zakład Czynników Społecznych i Metodologii


Charakterystyka Zakładu

Zakład Czynników Społecznych i Metodologii (ZCSiM) Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego (IMPiZŚ) w Sosnowcu został powołany w celu dopełnienia o element humanistyczny działalności IMPiZŚ. W 2010 roku zadania Zakładu poszerzono o badania i analizy teoretyczne dotyczące metodologii nauk.  Prace naukowe i badawcze Zakładu skupiają się głównie wokół problematyki socjologii i psychologii pracy, socjologii i psychologii zdrowia i dobrostanu psychofizycznego, metodologii nauk, oraz problemów dotyczących relacji człowiek-środowisko w ujęciu interdyscyplinarnym. W obrębie zakładu działają dwie pracownie: Pracownia Socjologii i Psychologii Pracy i Pracownia Metodologii Nauk.

Działalność

Zakład Czynników Społecznych i Metodologii realizuje badania statutowe, których tematy dotyczą m.in.:
 • oceny kosztów ponoszonych przez pracodawcę generującego stresogenne warunki pracy
 • wpływu uwarunkowań indywidualnych oraz warunków pracy na uzależnienia
 • interdyscyplinarnych badań z zakresu metodologii w naukach humanistycznych i przyrodniczych
 • diagnozy problemów pracowników dużych przedsiębiorstw

Jednostki współpracujące z ZCSiM mają prawo wglądu do raportów z badań zawierających praktyczne dane i zalecenia dla pracodawców mogące realnie przyczynić się do poprawy funkcjonowania zakładu pracy oraz do zapewnienia pracownikom optymalnych warunków pracy.

Działalność Zakładu jest również skupiona na:

 • badaniach teoretycznych podstaw socjologii medycyny,
 • badaniach praktycznych i teoretycznych w obrębie psychologii, socjologii medycyny,  socjologii pracy, metodologii nauk humanistycznych i społecznych, zdrowia środowiskowego,
 • badaniach relacji człowiek-środowisko w aspekcie kulturowym, społecznym i psychicznym.
 • publikacji artykułów w czasopismach naukowych
 • organizacji konferencji naukowych

Narzędzia badawcze

W badaniach psychologicznych wykorzystujemy:

 • testy typu „papier – ołówek” opracowane przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • narzędzia autorskie, stworzone w odpowiedzi na konkretne zapotrzebowanie

W badaniach socjologicznych używamy:

 • opracowanych przez pracowników Zakładu na indywidualne zapotrzebowanie kwestionariusze ankiety i kwestionariusze wywiadu

Nasze pomiary są wykonywane zgodnie z etycznymi i profesjonalnymi standardami diagnozy opartej na narzędziach psychometrycznych. Ich ocena zawiera interpretację uzyskanych wartości pomiarowych w oparciu o istniejące normy publikowane przez określone ośrodki referencyjne lub statystyki obliczone dla danej grupy.

Oferta

 • badanie kultury organizacyjnej w miejscu pracy (analiza wydajności i sposobów realizacji obowiązków pracowniczych – zidentyfikowanie obszarów dysfunkcyjnych i opracowanie wytycznych mających sprzyjać poprawieniu procesu i jakości pracy)
 • badanie socjometryczne w miejscu pracy (określenie rzeczywistych relacji między członkami danej grupy (tworzenie się grup nieformalnych oraz ich wpływ na proces pracy)
 • analiza i ocena postaw oraz motywacji pracowników wobec wykonywanych obowiązków
 • prowadzenie szkoleń z zakresu psychologii, szczególnie psychologii zdrowia i psychologii pracy
 • dydaktyka przedmiotowa z zakresu metodologii nauk społecznych i humanistycznych

 Pracownicy

dr n. med. Maciej Obersztyn

p.o. Kierownika Zakładu Czynników Społecznych i Metodologii
tel. +48 32 266 08 85
:: Copyright © 2007 IMPiZŚ ::
Web site engine code is Copyright 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.