Broszura informacyjna dla pracowników eksponowanych na hałas z udziałem hałasu niskoczęstotliwościowego - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Broszura informacyjna dla pracowników eksponowanych na hałas z udziałem hałasu niskoczęstotliwościowego

Autor: Marta Boroń, Krystyna Pawlas
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 22
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-63914-06-6

Opis: Wielu pracowników styka się w życiu zawodowym z różnorodnymi czynnikami środowiskowymi, które wpływają na sprawność psychofizyczną, obniżają satysfakcję z pracy i oddziaływają szkodliwie na ich stan zdrowia. Wśród takich czynników najczęstszą szkodliwością jest hałas.Infradźwięki i hałas niskoczęstotliwościowy są wszechobecne w środowisku życia i pracy człowieka. Hałas jest wszechobecny, w pracy, w domu, w drodze na wypoczynek, może utrudniać wykonywanie pracy i szkodzić zdrowiu w miejscu pracy, ale także stwarza zagrożenie w  środowisku pozazawodowym. Stanowi zagrożenie dla zdrowia na nawet życia, utrudnia lub uniemożliwia wykonywanie pracy. Hałas również wpływa na sprawność umysłową człowieka, w tym także na efektywność i jakość jego pracy oraz możliwość snu i wypoczynku w miejscu zamieszkania.Broszura w sposób jasny i dostępny informuje pracowników o działaniu hałasu, w tym niskoczęstotliwościowego i infradźwiękowego. Nakreśla drogę słuchową człowieka, przedstawia informacje o działaniu hałasu, jego energii i wpływie na organizm człowieka. W kilku schematach wskazuje jak prawidłowo stosować ochronniki słuchu.

Miejsce wydania: Sosnowiec
Wydawnictwo: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
Cena: 16 zł
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo