Informujemy, że z dniem 31.03.2022 roku
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji
z siedzibą w Sosnowcu przestał funkcjonować.