Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego jest Instytutem Badawczym prowadzącym w oparciu o statut badania naukowe, prace wdrożeniowe, działalność szkoleniową i ekspertyzową oraz działalność diagnostyczną, orzeczniczą i leczniczą w zakresie medycyny pracy i zdrowia środowiskowego. Instytut podejmuje również zadania z zakresu zdrowia publicznego inne, niż wymienione wyżej a w szczególności zadania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób. Pracownikami Instytutu są  specjaliści z różnych dziedzin nauk medycznych i przyrodniczych o szerokim dorobku naukowym. W strukturze Instytutu znajdują się Oddział Chorób Zawodowych z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych i Pododdziałem Alergologii oraz Regionalny Ośrodek Ostrych Zatruć wraz z Oddziałem Toksykologii Klinicznej, a także zakłady i samodzielne pracownie naukowo-badawcze oraz inne jednostki organizacyjne; merytoryczne i administracyjne. Ponadto, ma tu siedzibę Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy oraz Stowarzyszenie Higienistów Pracy.
  • Informujemy, że w dniach 19.06.2019 r., 21.06.2019 r. rejestracja poradni specjalistycznych będzie nieczynna. 

  • W dniu 21 czerwca 2018 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył  dr. hab. Wojciechowi Marczakowi akt nominacji na tytuł naukowy profesora nauk chemicznych. Serdecznie gratulujemy.

  • W dniu 20 czerwca 2018 roku Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia  Środowiskowego w Sosnowcu zawarł umowę o współpracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i rozwojowej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie. Umowę podpisały w imieniu Instytutu Dyrektor  Pani Renata Złotkowska oraz  w imieniu ZUS Dyrektor Oddziału w Sosnowcu Pani Elżbieta Niewiara.

  • XVIII Ogólnopolska Konferencja

   Naukowo – Szkoleniowa
   Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej


   „Człowiek – Środowisko – Zdrowie”


   Data: 08-10 czerwca 2018
   Miejsce: Wrocław, Centrum Historii Zajezdnia,
   ul. Grabiszyńska 184

    

  • Szczegółowe informacje w ofercie szkoleń.
    
    
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo